پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسینعلی

تاریخ تولد : 1342/06/19

محل تولد : بهشهر

تاریخ شهادت :1365/12/08

محل شهادت :عمليات کربلاي 5

طول مدت حیات :23

مزار شهید : امام زاده حسن شهید آباد بهشهر