پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : ضربعلی

تاریخ تولد : 1343/02/08

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1365/10/04

محل شهادت :خرمشهر

طول مدت حیات :22

مزار شهید :روستای پاچی ساری