پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : غضنفر

تاریخ تولد : 1338/02/23

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1360/07/05

محل شهادت :آبادان

طول مدت حیات :22

مزار شهید :گله محله بابل

fh

1 – خواهران و برادران عزیزم ! زمانی که من در بین شما نیستم ، ایمانتان را حفظ کنید که متکی به سلاح ایمان دشمنتان را از بین خواهید برد . 2 – ای برادران و خواهران رزمنده حمهوری اسلامی ایران ! نگذارید این منافقان و مشرکان بذر نفاق در بینتان پخش کنند و در صفوف منسجم و به هم پیوسته شما خدای نکرده نفوذ کنند . این نه تنها خواسته ی من بلکه خواسته تمام شهیدان جمهوری اسلامی است که با سلاح ایمان در برارشان بایستید و آنها را از بین ببرید که ندای امیر المؤمنین و یاران علی است . 3 – در مراسم تشغییع جنازه ام حدالامکان سعی شود از اسراف خود داری شود و از دعوت نمودن طبقه اشراف اکیداً خود داری کنید . بارها و بارها رهبر انقلاب فرموده است که این انقلاب ، انقلاب مستضعفین است ، نه مستکبرین .