پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : یدالله

تاریخ تولد : 1337/03/25

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1358/11/24

محل شهادت :گنبد

طول مدت حیات :21

مزار شهید :امام زاده عبدالله آمل

1. ما به اسلام راستین، این مکتب حیات بخش برای مستضعفین جهان، اعتقاد راسخ داریم و می دانیم که فقط قوانین خدا و سنت پیامبر و راه انبیاء است که سعادت و خوشبختی انسان ها را هم در این دنیا و هم در آن دنیا تضمین می کند. حال ما با این خپته ی پر برای حفظ و تحکیم و رشد این مکتب، در مقابل طاغوتیان زمان، به جهاد بر می خیزیم تا شاید خون ما ضامن پیروزی اسلام و سعادت آیندگان باشد. شما قضاوت کنید. آیا گام، با آگاهی و اراده صورت نگرفته است ؟ 2. شهید قلب تاریخ و افتخار مکتب و جوامع انسانی است.