پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : هادی واثقی

تاریخ تولد : 1344/10/13

محل تولد :نور

تاریخ شهادت :1364/12/23

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :20

مزار شهید :نور