پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رجب علی

تاریخ تولد : 1343/12/18

محل تولد : نور

تاریخ شهادت :1361/01/02

محل شهادت :رقابیه

طول مدت حیات :18

مزار شهید :امامزاده یحیی نور