پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رمضان علی

تاریخ تولد : 1346/02/02

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1365/05/25

محل شهادت :جزیره مینو

طول مدت حیات :19

مزار شهید :روستای دادو کلاء ساری