پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : خیر الله

تاریخ تولد : 1343/02/14

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1364/12/18

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :21

مزار شهید :گلزار سید روح الله قایمشهر