پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : میرزاعلی

تاریخ تولد : 1342/12/27

محل تولد : نوشهر

تاریخ شهادت :1362/04/16

محل شهادت :چهل دختر

طول مدت حیات :20

مزار شهید :نوشهر - کیاکلا