پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسن

تاریخ تولد : 1343/12/08

محل تولد : قائم شهر

تاریخ شهادت :1365/11/11

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :22

مزار شهید :قائمشهر