پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : عبد الله

تاریخ تولد : 1343/12/04

محل تولد : نور

تاریخ شهادت :1364/04/28

محل شهادت :خرمشهر

طول مدت حیات :21

مزار شهید :عباسکلا نور