پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد علی

تاریخ تولد : 1344/05/30

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1364/12/22

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :20

مزار شهید :تکیه شهدای کوهستان بهشهر