پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : قنبر

تاریخ تولد : 1345/11/26

محل تولد :سوادكوه

تاریخ شهادت :1365/08/23

محل شهادت :سوادكوه

طول مدت حیات :20

مزار شهید :سوادکوه - اتو