پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : تقی

تاریخ تولد : 1345/04/02

محل تولد : آمل

تاریخ شهادت :1362/12/08

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :17

مزار شهید :جزین آمل

1 - مبادا امام را تنها بگذارید زیرا تنهایی امام تنهایی اسلام است. و یا از پیروی دستورات چشم پوشی کرده و شانه خالی کنید فرمان این پیر جماران را با جان دل فرمان برید. 2 - ... به کمک دیگر کشورهای مسلمان افغانستان ، اریتره و لبنان ، فلسطین دیگر بلادهای اسلامی بشتابید و با نیروهای حزب الله اعم از ارتش ، سپاه و نهادهای دیگر همکاری کنید و یدواحده تشکیل دهید ؛ آنان را فرزندان و برادران خود بدانید و به کمک آن ها بشتابید . در صحنه انقلاب اسلامی و با رهبری امام خمینی . مثلث سوم که همان قاسطین و مارقین و ناکثین می باشد ، را از بین ببرید و پوزه شان را به خاک بمالید تا دیگران نتوانند از سرجایشان بلند شوند . 3 – از برادر بزرگوارم می خواهم که فرزند عزیزم مصطفی را خوب تربیت کند و به همان راهی که پدرش را انتخاب نموده راهنمایی کند تا او راه پدرش را ادامه دهد .