پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

7111

نام پدر : قنبر

تاریخ تولد : 1344/11/30

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1362/06/10

محل شهادت : مهران

طول مدت حیات :

مزار شهید :سید نظام الدین قائمشهر