پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رستم

تاریخ تولد : 1347/10/23

محل تولد : نوشهر

تاریخ شهادت :1365/11/17

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :18

مزار شهید :نوشهر