پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : اسحق

تاریخ تولد : 1323/12/08

محل تولد :نكا

تاریخ شهادت :1364/12/19

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :41

مزار شهید :میانگله نکا