پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : احسان

تاریخ تولد : 1316/03/12

محل تولد :سوادكوه

تاریخ شهادت :1364/11/27

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :48

مزار شهید :امامزاده حسن سوادکوه