پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : ولی الله

تاریخ تولد : 1346/12/12

محل تولد :محمودآباد

تاریخ شهادت :1365/10/04

محل شهادت :ام الرصاص

طول مدت حیات :19

مزار شهید :یوسف اباد محمودآباد