پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : عیسی

تاریخ تولد : 1345/04/14

محل تولد :جویبار

تاریخ شهادت :1367/03/06

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :22

مزار شهید :سید زین العابدین جویبار