پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : قلی

تاریخ تولد : 1339/01/31

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1361/04/23

محل شهادت :کوشک

طول مدت حیات :22

مزار شهید :مفقود