پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : شفیع

تاریخ تولد : 1339/02/18

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1362/08/01

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :23

مزار شهید :شیرسوار بابل