پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی اکبر

تاریخ تولد : 1345/12/06

محل تولد : آمل

تاریخ شهادت :1365/10/24

محل شهادت :سومار

طول مدت حیات :20

مزار شهید :امامزاده عباس آمل