پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : هاشم

تاریخ تولد : 1340/04/30

محل تولد :نور

تاریخ شهادت :1360/12/01

محل شهادت :گردنه چزابه

طول مدت حیات :20

مزار شهید :زیارت سر نور