پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسین

تاریخ تولد : 1344/09/17

محل تولد : بابل

تاریخ شهادت :1362/01/22

محل شهادت :فکه

طول مدت حیات :18

مزار شهید :بابل- ارامگاه معتمدی