پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : قربان

تاریخ تولد : 1343/06/01

محل تولد :بابلسر

تاریخ شهادت :1364/11/28

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :

مزار شهید :نصرت کلا بابلسر