پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد قلی

تاریخ تولد : 1342/02/06

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1365/02/01

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :23

مزار شهید :خراط کلا بابل