پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : ابوطالب

تاریخ تولد : 1348/10/10

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1367/03/30

محل شهادت :مازندران

طول مدت حیات :19

مزار شهید :قبرستان جعفرآباد ساری