پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی

تاریخ تولد : 1342/01/24

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1367/02/22

محل شهادت :اروندرود

طول مدت حیات :25

مزار شهید :روستای ماهفروجک ساری