پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : صفات الله

تاریخ تولد : 1341/04/04

محل تولد :رامسر

تاریخ شهادت :1367/04/15

محل شهادت :کردستان

طول مدت حیات :

مزار شهید :رامسر گلزار آقا سید ابوالقاسم