پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی

تاریخ تولد : 1334/05/01

محل تولد :نور

تاریخ شهادت :1361/02/15

محل شهادت :خرمشهر

طول مدت حیات :17

مزار شهید :روستای سر اسب نور