پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : وهاب

تاریخ تولد : 1346/01/20

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1366/03/24

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :20

مزار شهید :روستای آغوزگله ساری