پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رجب

تاریخ تولد : 1346/05/22

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1365/04/13

محل شهادت :مهران

طول مدت حیات :19

مزار شهید :آمل