پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمود

تاریخ تولد : 1343/01/12

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1360/04/28

محل شهادت :چغالوند

طول مدت حیات :17

مزار شهید :گله محله بابل