پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : احمد

تاریخ تولد : 1345/12/02

محل تولد :نور

تاریخ شهادت :1365/06/13

محل شهادت :جزیره مجنون

طول مدت حیات :20

مزار شهید :بلده نور