پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : شاهپور

تاریخ تولد : 1339/11/07

محل تولد : قائم شهر

تاریخ شهادت :1365/12/10

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :26

مزار شهید :سید نظام الدین قائمشهر