پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : مهر علی

تاریخ تولد : 1342/10/16

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1364/02/09

محل شهادت :جزیره مجنون

طول مدت حیات :22

مزار شهید :خطیر کلا قائمشهر