پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد

تاریخ تولد : 1343/07/01

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1364/11/22

محل شهادت :اروندرود

طول مدت حیات :

مزار شهید :