پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رمضان علی

تاریخ تولد : 1343/12/17

محل تولد : رامسر

تاریخ شهادت :1362/05/03

محل شهادت :حاج عمران

طول مدت حیات :19

مزار شهید : رامسر