پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : ابوالقاسم

تاریخ تولد : 1340/11/13

محل تولد :جویبار

تاریخ شهادت :1362/05/31

محل شهادت :سومار

طول مدت حیات :22

مزار شهید :جویبار - گلزار شهدای دونچال