پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : اسماعیل

تاریخ تولد : 1339/01/18

محل تولد :جویبار

تاریخ شهادت :1363/11/12

محل شهادت :سردشت

طول مدت حیات :

مزار شهید :جویبار - گلزار شهدای سراجکلا