پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : فرج الله

تاریخ تولد : 1334/05/26

محل تولد : بابل

تاریخ شهادت :1359/12/07

محل شهادت :كرخه

طول مدت حیات :25

مزار شهید :بابل