پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسن

تاریخ تولد : 1331/04/22

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1365/10/30

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :34

مزار شهید :گلزار ملا مجدالدین ساری