پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رضا

تاریخ تولد : 1339/12/10

محل تولد :محمودآباد

تاریخ شهادت :1363/06/18

محل شهادت :سردشت

طول مدت حیات :24

مزار شهید :خوردونکلا محمودآباد