پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : نظر

تاریخ تولد : 1343/04/07

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1364/03/20

محل شهادت :بانه

طول مدت حیات :21

مزار شهید :گلزار بهشت سجاد افراکتی قائمشهر