پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد جعفر

تاریخ تولد : 1337/02/17

محل تولد : ساری

تاریخ شهادت :1365/12/16

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :28

مزار شهید :گلزار ملا مجدالدین ساری