پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسین

تاریخ تولد : 1343/04/29

محل تولد :امل

تاریخ شهادت :1365/10/22

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :22

مزار شهید :امامزاده ابراهیم آمل