پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی مراد

تاریخ تولد : 1346/12/05

محل تولد : بابل

تاریخ شهادت :1365/10/25

محل شهادت : شلمچه

طول مدت حیات :19

مزار شهید :مومن اباد بابل