پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : مظاهر

تاریخ تولد : 1347/06/30

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1367/01/28

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :20

مزار شهید :مفقود