پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسن

تاریخ تولد : 1344/06/27

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1365/05/24

محل شهادت :جزیره مینو

طول مدت حیات :21

مزار شهید :امامزاده ابراهیم آمل